Polarization controlled colorful images reconstructed by reflective meta-hologram

Yao Wei Huang, Wei Ting Chen, Kuang Yu Yang, Chih Ming Wang, Pin Chieh Wu, Greg Sun, Shulin Sun, Lei Zhou, Ai Qun Liu, Din Ping Tsai

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「Polarization controlled colorful images reconstructed by reflective meta-hologram」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds