篩選
期刊論文

搜尋結果

 • 2023

  Study of e+e- → ς0 ς ¯ 0 and ς+ ς ¯ - by initial state radiation method at Belle

  Gong, G., Li, L. K., Zhang, Y., Yan, W., Adachi, I., Aihara, H., Al Said, S., Asner, D. M., Atmacan, H., Aushev, T., Ayad, R., Babu, V., Banerjee, S., Behera, P., Belous, K., Bennett, J., Bessner, M., Bhuyan, B., Bilka, T., Biswas, D., 及其他177Bobrov, A., Bodrov, D., Borah, J., Bozek, A., Bračko, M., Branchini, P., Browder, T. E., Budano, A., Campajola, M., Červenkov, D., Chang, M. C., Chen, A., Chen, Y., Cheon, B. G., Chilikin, K., Cho, K., Cho, S. J., Choi, S. K., Choi, Y., Choudhury, S., Cinabro, D., Das, S., De Nardo, G., De Pietro, G., Dhamija, R., Di Capua, F., DoleŽal, Z., Dong, T. V., Epifanov, D., Ferber, T., Ferlewicz, D., Fulsom, B. G., Garg, R., Gaur, V., Garmash, A., Giri, A., Goldenzweig, P., Golob, B., Graziani, E., Gudkova, K., Halder, S., Hayasaka, K., Hayashii, H., Hedges, M. T., Hou, W. S., Hsu, C. L., Inami, K., Ipsita, N., Ishikawa, A., Itoh, R., Iwasaki, M., Jacobs, W. W., Jang, E. J., Jia, S., Jin, Y., Joo, K. K., Kaliyar, A. B., Kang, K. H., Kawasaki, T., Kiesling, C., Kim, C. H., Kim, D. Y., Kim, Y. K., Kinoshita, K., Kodyš, P., Korobov, A., Korpar, S., Kovalenko, E., KriŽan, P., Krokovny, P., Kumar, R., Kumara, K., Kwon, Y. J., Lam, T., Lange, J. S., Lee, S. C., Lewis, P., Li, C. H., Li, Y., Li, Y. B., Li Gioi, L., Libby, J., Lieret, K., Lin, Y. R., Liventsev, D., Luo, T., Masuda, M., Matsuda, T., Matvienko, D., Maurya, S. K., Meier, F., Merola, M., Metzner, F., Miyabayashi, K., Mussa, R., Nakamura, I., Nakano, T., Nakao, M., Natkaniec, Z., Natochii, A., Nayak, L., Nayak, M., Nisar, N. K., Nishida, S., Ogawa, S., Ono, H., Oskin, P., Pakhlov, P., Pakhlova, G., Pardi, S., Park, H., Park, J., Patra, S., Paul, S., Pestotnik, R., Piilonen, L. E., Podobnik, T., Prencipe, E., Prim, M. T., Rostomyan, A., Rout, N., Russo, G., Sakai, Y., Sandilya, S., Santelj, L., Savinov, V., Schnell, G., Schueler, J., Schwanda, C., Seino, Y., Senyo, K., Sevior, M. E., Shan, W., Shapkin, M., Sharma, C., Shen, C. P., Shiu, J. G., Shwartz, B., Simon, F., Sokolov, A., Solovieva, E., Starič, M., Sumihama, M., Sumiyoshi, T., Sutcliffe, W., Takizawa, M., Tamponi, U., Tanida, K., Tenchini, F., Uchida, M., Uehara, S., Uglov, T., Unno, Y., Uno, K., Uno, S., Urquijo, P., Vahsen, S. E., Van Tonder, R., Varner, G., Vinokurova, A., Vossen, A., Wang, M. Z., Wang, X. L., Watanabe, M., Watanuki, S., Werbycka, O., Won, E., Xu, X., Yabsley, B. D., Yang, S. B., Yelton, J., Yin, J. H., Yuan, C. Z., Yuan, L., Zhang, Z. P., Zhilich, V. & Zhukova, V., 1 4月 2023, 於: Physical Review D. 107, 7, 072008.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  5 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Study of Interplay between Magnetic/Electric Fields and Cr-Doped Effect in Mo1-xCrxSe2(x = 0, 0.5) Nanosheet

  Lee, Y. T., Tsai, T. C., Yang, C. C., Tung, Y. H. & Lin, K. S., 1 11月 2023, 於: IEEE Transactions on Magnetics. 59, 11, 2400204.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

 • Synthetic Landau levels and robust chiral edge states for dark-state polaritons in a static and scalable continuum media

  Kuan, Y. H., Lee, S. Y., Shao, S. W., Chiang, W. C., Liu, I. K., Ruseckas, J., Juzeliūnas, G., Lin, Y. J. & Liao, W. T., 10月 2023, 於: Physical Review Research. 5, 4, L042029.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
 • The First-Water-Layer Evolution at the Graphene/Water Interface under Different Electro-Modulated Hydrophilic Conditions Observed by Suspended/Supported Field-Effect-Device Architectures

  Tsai, M. H., Lu, Y. X., Lin, C. Y., Lin, C. H., Wang, C. C., Chu, C. M., Woon, W. Y. & Lin, C. T., 5 4月 2023, 於: ACS Applied Materials and Interfaces. 15, 13, p. 17019-17028 10 p.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  4 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • 開啟存取
  2 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Thermal hysteretic behavior and negative magnetoresistance in the charge density wave material EuTe4

  Zhang, Q. Q., Shi, Y., Zhai, K. Y., Zhao, W. X., Du, X., Zhou, J. S., Gu, X., Xu, R. Z., Li, Y. D., Guo, Y. F., Liu, Z. K., Chen, C., Mo, S. K., Kim, T. K., Cacho, C., Yu, J. W., Li, W., Chen, Y. L., Chu, J. H. & Yang, L. X., 15 3月 2023, 於: Physical Review B. 107, 11, 115141.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  2 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Three-Dimensional NiO-Decorated La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ Nanofibrous Mesh as High-Performance Cathode for Protonic Ceramic Electrochemical Cells

  Umer, M. A., Yu, Y. C., Lee, K. R., Tseng, C. J., Chen, S. Y. & Lee, S. W., 13 2月 2023, 於: ACS Applied Energy Materials. 6, 3, p. 1621-1629 9 p.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  4 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • 開啟存取
 • Time evolution of donor activation at low temperatures with co-implantation of phosphorus and hydrogen in silicon

  Lee, B. W., Lin, J. C., Chang, R. D., Chu, C. M. & Woon, W. Y., 4月 2023, 於: Materials Science in Semiconductor Processing. 157, 107332.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

 • Toward Perfect Surfaces of Transition Metal Dichalcogenides with Ion Bombardment and Annealing Treatment

  Chen, W. H., Kawakami, N., Hsueh, J. W., Kuo, L. H., Chen, J. Y., Liao, T. W., Kuo, C. N., Lue, C. S., Lai, Y. L., Hsu, Y. J., Lien, D. H., Hu, C., Chou, J. P., Luo, M. F. & Lin, C. L., 29 3月 2023, 於: ACS Applied Materials and Interfaces. 15, 12, p. 16153-16161 9 p.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  1 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • 開啟存取
  4 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Two-particle azimuthal correlations in γp interactions using pPb collisions at sNN=8.16TeV

  The CMS collaboration, 10 9月 2023, 於: Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. 844, 137905.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
 • Uniformity calibration for large area XY strip parallel plate ionization chamber

  Thien, T. C., Nemallapudi, M. V., Hsieh, C. W. & Chen, A. E., 1 7月 2023, 於: Physics in Medicine and Biology. 68, 1, 015013.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

 • Validity of DFT-based spin-orbit torque calculation for perpendicular magnetic anisotropy in iron thin films

  Huang, B. H., Lai, Y. F. & Tang, Y. H., 1 1月 2023, 於: AIP Advances. 13, 1, 015034.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  1 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Wave function renormalization and flow of couplings in asymptotically safe quantum gravity

  Kawai, H. & Ohta, N., 15 6月 2023, 於: Physical Review D. 107, 12, 126025.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
 • Wide-range and area-selective threshold voltage tunability in ultrathin indium oxide transistors

  Tseng, R., Wang, S. T., Ahmed, T., Pan, Y. Y., Chen, S. C., Shih, C. C., Tsai, W. W., Chen, H. C., Kei, C. C., Chou, T. T., Hung, W. C., Chen, J. C., Kuo, Y. H., Lin, C. L., Woon, W. Y., Liao, S. S. & Lien, D. H., 12月 2023, 於: Nature Communications. 14, 1, 5243.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  1 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Winning strategies of a gambling demon in a Brownian particle under a squeezing potential

  Albay, J. A. C., Jun, Y. & Lai, P. Y., 4月 2023, 於: Physical Review Research. 5, 2, 023115.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  3 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • 2022

  A combined first principles and experimental study on Al-doped Na3V2(PO4)2F3 cathode for rechargeable Na batteries

  Zhuang, S. H., Yang, C. C., Zheng, M., Rengapillai, S., Marimuthu, S., Chiang, Y. S., Chang, B. K., Huang, C. H. & Liu, W. R., 25 3月 2022, 於: Surface and Coatings Technology. 434, 128184.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  22 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Acute and Chronic Effects of Fin Amputation on Behavior Performance of Adult Zebrafish in 3D Locomotion Test Assessed with Fractal Dimension and Entropy Analyses and Their Relationship to Fin Regeneration

  Audira, G., Suryanto, M. E., Chen, K. H. C., Vasquez, R. D., Roldan, M. J. M., Yang, C. C., Hsiao, C. D. & Huang, J. C., 7月 2022, 於: Biology. 11, 7, 969.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  8 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • A first-principles study of magnetic switching and hysteresis effect in the ferromagnetic Fe metal

  Tang, Y. H., Huang, T. S. & Tsai, M. H., 12月 2022, 於: Chinese Journal of Physics. 80, p. 183-189 7 p.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

 • All-sky, all-frequency directional search for persistent gravitational waves from Advanced LIGO's and Advanced Virgo's first three observing runs

  (LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration, and the KAGRA Collaboration), 15 6月 2022, 於: Physical Review D. 105, 12, 122001.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  21 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • All-sky search for continuous gravitational waves from isolated neutron stars using Advanced LIGO and Advanced Virgo O3 data

  Abbott, R., Abe, H., Acernese, F., Ackley, K., Adhikari, N., Adhikari, R. X., Adkins, V. K., Adya, V. B., Affeldt, C., Agarwal, D., Agathos, M., Agatsuma, K., Aggarwal, N., Aguiar, O. D., Aiello, L., Ain, A., Ajith, P., Akutsu, T., Albanesi, S., Alfaidi, R. A., 及其他1,649Allocca, A., Altin, P. A., Amato, A., Anand, C., Anand, S., Ananyeva, A., Anderson, S. B., Anderson, W. G., Ando, M., Andrade, T., Andres, N., Andrés-Carcasona, M., Andrić, T., Angelova, S. V., Ansoldi, S., Antelis, J. M., Antier, S., Apostolatos, T., Appavuravther, E. Z., Appert, S., Apple, S. K., Arai, K., Araya, A., Araya, M. C., Areeda, J. S., Arène, M., Aritomi, N., Arnaud, N., Arogeti, M., Aronson, S. M., Asada, H., Asali, Y., Ashton, G., Aso, Y., Assiduo, M., Assis De Souza Melo, S., Aston, S. M., Astone, P., Aubin, F., Aultoneal, K., Austin, C., Babak, S., Badaracco, F., Bader, M. K. M., Badger, C., Bae, S., Bae, Y., Baer, A. M., Bagnasco, S., Bai, Y., Baird, J., Bajpai, R., Baka, T., Ball, M., Ballardin, G., Ballmer, S. W., Balsamo, A., Baltus, G., Banagiri, S., Banerjee, B., Bankar, D., Barayoga, J. C., Barbieri, C., Barish, B. C., Barker, D., Barneo, P., Barone, F., Barr, B., Barsotti, L., Barsuglia, M., Barta, D., Bartlett, J., Barton, M. A., Bartos, I., Basak, S., Bassiri, R., Basti, A., Bawaj, M., Bayley, J. C., Bazzan, M., Becher, B. R., Bécsy, B., Bedakihale, V. M., Beirnaert, F., Bejger, M., Belahcene, I., Benedetto, V., Beniwal, D., Benjamin, M. G., Bennett, T. F., Bentley, J. D., Benyaala, M., Bera, S., Berbel, M., Bergamin, F., Berger, B. K., Bernuzzi, S., Bersanetti, D., Bertolini, A., Betzwieser, J., Beveridge, D., Bhandare, R., Bhandari, A. V., Bhardwaj, U., Bhatt, R., Bhattacharjee, D., Bhaumik, S., Bianchi, A., Bilenko, I. A., Billingsley, G., Bini, S., Birney, R., Birnholtz, O., Biscans, S., Bischi, M., Biscoveanu, S., Bisht, A., Biswas, B., Bitossi, M., Bizouard, M. A., Blackburn, J. K., Blair, C. D., Blair, D. G., Blair, R. M., Bobba, F., Bode, N., Boër, M., Bogaert, G., Boldrini, M., Bolingbroke, G. N., Bonavena, L. D., Bondu, F., Bonilla, E., Bonnand, R., Booker, P., Boom, B. A., Bork, R., Boschi, V., Bose, N., Bose, S., Bossilkov, V., Boudart, V., Bouffanais, Y., Bozzi, A., Bradaschia, C., Brady, P. R., Bramley, A., Branch, A., Branchesi, M., Brau, J. E., Breschi, M., Briant, T., Briggs, J. H., Brillet, A., Brinkmann, M., Brockill, P., Brooks, A. F., Brooks, J., Brown, D. D., Brunett, S., Bruno, G., Bruntz, R., Bryant, J., Bucci, F., Bulik, T., Bulten, H. J., Buonanno, A., Burtnyk, K., Buscicchio, R., Buskulic, D., Buy, C., Byer, R. L., Cabourn Davies, G. S., Cabras, G., Cabrita, R., Cadonati, L., Caesar, M., Cagnoli, G., Cahillane, C., Calderón Bustillo, J., Callaghan, J. D., Callister, T. A., Calloni, E., Cameron, J., Camp, J. B., Canepa, M., Canevarolo, S., Cannavacciuolo, M., Cannon, K. C., Cao, H., Cao, Z., Capocasa, E., Capote, E., Carapella, G., Carbognani, F., Carlassara, M., Carlin, J. B., Carney, M. F., Carpinelli, M., Carrillo, G., Carullo, G., Carver, T. L., Casanueva Diaz, J., Casentini, C., Castaldi, G., Caudill, S., Cavaglià, M., Cavalier, F., Cavalieri, R., Cella, G., Cerdá-Durán, P., Cesarini, E., Chaibi, W., Chalathadka Subrahmanya, S., Champion, E., Chan, C. H., Chan, C., Chan, C. L., Chan, K., Chan, M., Chandra, K., Chang, I. P., Chanial, P., Chao, S., Chapman-Bird, C., Charlton, P., Chase, E. A., Chassande-Mottin, E., Chatterjee, C., Chatterjee, D., Chatterjee, D., Chaturvedi, M., Chaty, S., Chen, C., Chen, D., Chen, H. Y., Chen, J., Chen, K., Chen, X., Chen, Y. B., Chen, Y. R., Chen, Z., Cheng, H., Cheong, C. K., Cheung, H. Y., Chia, H. Y., Chiadini, F., Chiang, C. Y., Chiarini, G., Chierici, R., Chincarini, A., Chiofalo, M. L., Chiummo, A., Choudhary, R. K., Choudhary, S., Christensen, N., Chu, Q., Chu, Y. K., Chua, S. S. Y., Chung, K. W., Ciani, G., Ciecielag, P., Cieślar, M., Cifaldi, M., Ciobanu, A. A., Ciolfi, R., Cipriano, F., Clara, F., Clark, J. A., Clearwater, P., Clesse, S., Cleva, F., Coccia, E., Codazzo, E., Cohadon, P. F., Cohen, D. E., Colleoni, M., Collette, C. G., Colombo, A., Colpi, M., Compton, C. M., Constancio, M., Conti, L., Cooper, S. J., Corban, P., Corbitt, T. R., Cordero-Carrión, I., Corezzi, S., Corley, K. R., Cornish, N. J., Corre, D., Corsi, A., Cortese, S., Costa, C. A., Cotesta, R., Cottingham, R., Coughlin, M. W., Coulon, J. P., Countryman, S. T., Cousins, B., Couvares, P., Coward, D. M., Cowart, M. J., Coyne, D. C., Coyne, R., Creighton, J. D. E., Creighton, T. D., Criswell, A. W., Croquette, M., Crowder, S. G., Cudell, J. R., Cullen, T. J., Cumming, A., Cummings, R., Cunningham, L., Cuoco, E., Curyło, M., Dabadie, P., Dal Canton, T., Dall'osso, S., Dálya, G., Dana, A., D'Angelo, B., Danilishin, S., D'Antonio, S., Danzmann, K., Darsow-Fromm, C., Dasgupta, A., Datrier, L. E. H., Datta, S., Datta, S., Dattilo, V., Dave, I., Davier, M., Davis, D., Davis, M. C., Daw, E. J., Dean, R., Debra, D., Deenadayalan, M., Degallaix, J., De Laurentis, M., Deléglise, S., Del Favero, V., De Lillo, F., De Lillo, N., Dell'aquila, D., Del Pozzo, W., Demarchi, L. M., De Matteis, F., D'Emilio, V., Demos, N., Dent, T., Depasse, A., De Pietri, R., De Rosa, R., De Rossi, C., Desalvo, R., De Simone, R., Dhurandhar, S., Díaz, M. C., Di Cesare, M., Didio, N. A., Dietrich, T., Di Fiore, L., Di Fronzo, C., Di Giorgio, C., Di Giovanni, F., Di Giovanni, M., Di Girolamo, T., Di Lieto, A., Di Michele, A., Ding, B., Di Pace, S., Di Palma, I., Di Renzo, F., Divakarla, A. K., Dmitriev, A., Doctor, Z., Donahue, L., D'Onofrio, L., Donovan, F., Dooley, K. L., Doravari, S., Dorosh, O., Drago, M., Driggers, J. C., Drori, Y., Ducoin, J. G., Dupej, P., Dupletsa, U., Durante, O., D'Urso, D., Duverne, P. A., Dwyer, S. E., Eassa, C., Easter, P. J., Ebersold, M., Eckhardt, T., Eddolls, G., Edelman, B., Edo, T. B., Edy, O., Effler, A., Eguchi, S., Eichholz, J., Eikenberry, S. S., Eisenmann, M., Eisenstein, R. A., Ejlli, A., Engelby, E., Enomoto, Y., Errico, L., Essick, R. C., Estellés, H., Estevez, D., Etienne, Z., Etzel, T., Evans, M., Evans, T. M., Evstafyeva, T., Ewing, B. E., Fabrizi, F., Faedi, F., Fafone, V., Fair, H., Fairhurst, S., Fan, P. C., Farah, A. M., Farinon, S., Farr, B., Farr, W. M., Fauchon-Jones, E. J., Favaro, G., Favata, M., Fays, M., Fazio, M., Feicht, J., Fejer, M. M., Fenyvesi, E., Ferguson, D. L., Fernandez-Galiana, A., Ferrante, I., Ferreira, T. A., Fidecaro, F., Figura, P., Fiori, A., Fiori, I., Fishbach, M., Fisher, R. P., Fittipaldi, R., Fiumara, V., Flaminio, R., Floden, E., Fong, H. K., Font, J. A., Fornal, B., Forsyth, P. W. F., Franke, A., Frasca, S., Frasconi, F., Freed, J. P., Frei, Z., Freise, A., Freitas, O., Frey, R., Fritschel, P., Frolov, V. V., Fronzé, G. G., Fujii, Y., Fujikawa, Y., Fujimoto, Y., Fulda, P., Fyffe, M., Gabbard, H. A., Gadre, B. U., Gair, J. R., Gais, J., Galaudage, S., Gamba, R., Ganapathy, D., Ganguly, A., Gao, D., Gaonkar, S. G., Garaventa, B., García Núñez, C., García-Quirós, C., Garufi, F., Gateley, B., Gayathri, V., Ge, G. G., Gemme, G., Gennai, A., George, J., Gerberding, O., Gergely, L., Gewecke, P., Ghonge, S., Ghosh, A., Ghosh, A., Ghosh, S., Ghosh, S., Ghosh, T., Giacomazzo, B., Giacoppo, L., Giaime, J. A., Giardina, K. D., Gibson, D. R., Gier, C., Giesler, M., Giri, P., Gissi, F., Gkaitatzis, S., Glanzer, J., Gleckl, A. E., Godwin, P., Goetz, E., Goetz, R., Gohlke, N., Golomb, J., Goncharov, B., González, G., Gosselin, M., Gouaty, R., Gould, D. W., Goyal, S., Grace, B., Grado, A., Graham, V., Granata, M., Granata, V., Grant, A., Gras, S., Grassia, P., Gray, C., Gray, R., Greco, G., Green, A. C., Green, R., Gretarsson, A. M., Gretarsson, E. M., Griffith, D., Griffiths, W. L., Griggs, H. L., Grignani, G., Grimaldi, A., Grimes, E., Grimm, S. J., Grote, H., Grunewald, S., Gruning, P., Gruson, A. S., Guerra, D., Guidi, G. M., Guimaraes, A. R., Guixé, G., Gulati, H. K., Gunny, A. M., Guo, H. K., Guo, Y., Gupta, A., Gupta, A., Gupta, I. M., Gupta, P., Gupta, S. K., Gustafson, R., Guzman, F., Ha, S., Hadiputrawan, I. P. W., Haegel, L., Haino, S., Halim, O., Hall, E. D., Hamilton, E. Z., Hammond, G., Han, W. B., Haney, M., Hanks, J., Hanna, C., Hannam, M. D., Hannuksela, O., Hansen, H., Hansen, T. J., Hanson, J., Harder, T., Haris, K., Harms, J., Harry, G. M., Harry, I. W., Hartwig, D., Hasegawa, K., Haskell, B., Haster, C. J., Hathaway, J. S., Hattori, K., Haughian, K., Hayakawa, H., Hayama, K., Hayes, F. J., Healy, J., Heidmann, A., Heidt, A., Heintze, M. C., Heinze, J., Heinzel, J., Heitmann, H., Hellman, F., Hello, P., Helmling-Cornell, A. F., Hemming, G., Hendry, M., Heng, I. S., Hennes, E., Hennig, J., Hennig, M. H., Henshaw, C., Hernandez, A. G., Hernandez Vivanco, F., Heurs, M., Hewitt, A. L., Higginbotham, S., Hild, S., Hill, P., Himemoto, Y., Hines, A. S., Hirata, N., Hirose, C., Ho, T. C., Hochheim, S., Hofman, D., Hohmann, J. N., Holcomb, D. G., Holland, N. A., Hollows, I. J., Holmes, Z. J., Holt, K., Holz, D. E., Hong, Q., Hough, J., Hourihane, S., Howell, E. J., Hoy, C. G., Hoyland, D., Hreibi, A., Hsieh, B. H., Hsieh, H. F., Hsiung, C., Hsu, Y., Huang, H. Y., Huang, P., Huang, Y. C., Huang, Y. J., Huang, Y., Huang, Y., Hübner, M. T., Huddart, A. D., Hughey, B., Hui, D. C. Y., Hui, V., Husa, S., Huttner, S. H., Huxford, R., Huynh-Dinh, T., Ide, S., Idzkowski, B., Iess, A., Inayoshi, K., Inoue, Y., Iosif, P., Isi, M., Isleif, K., Ito, K., Itoh, Y., Iyer, B. R., Jaberianhamedan, V., Jacqmin, T., Jacquet, P. E., Jadhav, S. J., Jadhav, S. P., Jain, T., James, A. L., Jan, A. Z., Jani, K., Janquart, J., Janssens, K., Janthalur, N. N., Jaranowski, P., Jariwala, D., Jaume, R., Jenkins, A. C., Jenner, K., Jeon, C., Jia, W., Jiang, J., Jin, H. B., Johns, G. R., Johnston, R., Jones, A. W., Jones, D. I., Jones, P., Jones, R., Joshi, P., Ju, L., Jue, A., Jung, P., Jung, K., Junker, J., Juste, V., Kaihotsu, K., Kajita, T., Kakizaki, M., Kalaghatgi, C. V., Kalogera, V., Kamai, B., Kamiizumi, M., Kanda, N., Kandhasamy, S., Kang, G., Kanner, J. B., Kao, Y., Kapadia, S. J., Kapasi, D. P., Karathanasis, C., Karki, S., Kashyap, R., Kasprzack, M., Kastaun, W., Kato, T., Katsanevas, S., Katsavounidis, E., Katzman, W., Kaur, T., Kawabe, K., Kawaguchi, K., Kéfélian, F., Keitel, D., Key, J. S., Khadka, S., Khalili, F. Y., Khan, S., Khanam, T., Khazanov, E. A., Khetan, N., Khursheed, M., Kijbunchoo, N., Kim, A., Kim, C., Kim, J. C., Kim, J., Kim, K., Kim, W. S., Kim, Y. M., Kimball, C., Kimura, N., Kinley-Hanlon, M., Kirchhoff, R., Kissel, J. S., Klimenko, S., Klinger, T., Knee, A. M., Knowles, T. D., Knust, N., Knyazev, E., Kobayashi, Y., Koch, P., Koekoek, G., Kohri, K., Kokeyama, K., Koley, S., Kolitsidou, P., Kolstein, M., Komori, K., Kondrashov, V., Kong, A. K. H., Kontos, A., Koper, N., Korobko, M., Kovalam, M., Koyama, N., Kozak, D. B., Kozakai, C., Kringel, V., Krishnendu, N. V., Królak, A., Kuehn, G., Kuei, F., Kuijer, P., Kulkarni, S., Kumar, A., Kumar, P., Kumar, R., Kumar, R., Kume, J., Kuns, K., Kuromiya, Y., Kuroyanagi, S., Kwak, K., Lacaille, G., Lagabbe, P., Laghi, D., Lalande, E., Lalleman, M., Lam, T. L., Lamberts, A., Landry, M., Lane, B. B., Lang, R. N., Lange, J., Lantz, B., La Rosa, I., Lartaux-Vollard, A., Lasky, P. D., Laxen, M., Lazzarini, A., Lazzaro, C., Leaci, P., Leavey, S., Lebohec, S., Lecoeuche, Y. K., Lee, E., Lee, H. M., Lee, H. W., Lee, K., Lee, R., Legred, I. N., Lehmann, J., Lemaître, A., Lenti, M., Leonardi, M., Leonova, E., Leroy, N., Letendre, N., Levesque, C., Levin, Y., Leviton, J. N., Leyde, K., Li, A. K. Y., Li, B., Li, J., Li, K. L., Li, P., Li, T. G. F., Li, X., Lin, C. Y., Lin, E. T., Lin, F. K., Lin, F. L., Lin, H. L., Lin, L. C. C., Linde, F., Linker, S. D., Linley, J. N., Littenberg, T. B., Liu, G. C., Liu, J., Liu, K., Liu, X., Llamas, F., Lo, R. K. L., Lo, T., London, L. T., Longo, A., Lopez, D., Lopez Portilla, M., Lorenzini, M., Loriette, V., Lormand, M., Losurdo, G., Lott, T. P., Lough, J. D., Lousto, C. O., Lovelace, G., Lucaccioni, J. F., Lück, H., Lumaca, D., Lundgren, A. P., Luo, L. W., Lynam, J. E., Ma'arif, M., MacAs, R., MacHtinger, J. B., MacInnis, M., MacLeod, D. M., MacMillan, I. A. O., MacQuet, A., Magaña Hernandez, I., Magazzù, C., Magee, R. M., Maggiore, R., Magnozzi, M., Mahesh, S., Majorana, E., Maksimovic, I., Maliakal, S., Malik, A., Man, N., Mandic, V., Mangano, V., Mansell, G. L., Manske, M., Mantovani, M., Mapelli, M., Marchesoni, F., Marín Pina, D., Marion, F., Mark, Z., Márka, S., Márka, Z., Markakis, C., Markosyan, A. S., Markowitz, A., Maros, E., Marquina, A., Marsat, S., Martelli, F., Martin, I. W., Martin, R. M., Martinez, M., Martinez, V. A., Martinez, V., Martinovic, K., Martynov, D. V., Marx, E. J., Masalehdan, H., Mason, K., Massera, E., Masserot, A., Masso-Reid, M., Mastrogiovanni, S., Matas, A., Mateu-Lucena, M., Matichard, F., Matiushechkina, M., Mavalvala, N., McCann, J. J., McCarthy, R., McClelland, D. E., McClincy, P. K., McCormick, S., McCuller, L., McGhee, G. I., McGuire, S. C., McIsaac, C., McIver, J., McRae, T., McWilliams, S. T., Meacher, D., Mehmet, M., Mehta, A. K., Meijer, Q., Melatos, A., Melchor, D. A., Mendell, G., Menendez-Vazquez, A., Menoni, C. S., Mercer, R. A., Mereni, L., Merfeld, K., Merilh, E. L., Merritt, J. D., Merzougui, M., Meshkov, S., Messenger, C., Messick, C., Meyers, P. M., Meylahn, F., Mhaske, A., Miani, A., Miao, H., Michaloliakos, I., Michel, C., Michimura, Y., Middleton, H., Mihaylov, D. P., Milano, L., Miller, A. L., Miller, A., Miller, B., Millhouse, M., Mills, J. C., Milotti, E., Minenkov, Y., Mio, N., Mir, L. M., Miravet-Tenés, M., Mishkin, A., Mishra, C., Mishra, T., Mistry, T., Mitra, S., Mitrofanov, V. P., Mitselmakher, G., Mittleman, R., Miyakawa, O., Miyo, K., Miyoki, S., Mo, G., Modafferi, L. M., Moguel, E., Mogushi, K., Mohapatra, S. R. P., Mohite, S. R., Molina, I., Molina-Ruiz, M., Mondin, M., Montani, M., Moore, C. J., Moragues, J., Moraru, D., Morawski, F., More, A., Moreno, C., Moreno, G., Mori, Y., Morisaki, S., Morisue, N., Moriwaki, Y., Mours, B., Mow-Lowry, C. M., Mozzon, S., Muciaccia, F., Mukherjee, A., Mukherjee, D., Mukherjee, S., Mukherjee, S., Mukherjee, S., Mukund, N., Mullavey, A., Munch, J., Muñiz, E. A., Murray, P. G., Musenich, R., Muusse, S., Nadji, S. L., Nagano, K., Nagar, A., Nakamura, K., Nakano, H., Nakano, M., Nakayama, Y., Napolano, V., Nardecchia, I., Narikawa, T., Narola, H., Naticchioni, L., Nayak, B., Nayak, R. K., Neil, B. F., Neilson, J., Nelson, A., Nelson, T. J. N., Nery, M., Neubauer, P., Neunzert, A., Ng, K. Y., Ng, S. W. S., Nguyen, C., Nguyen, P., Nguyen, T., Quynh, L. N., Ni, J., Ni, W. T., Nichols, S. A., Nishimoto, T., Nishizawa, A., Nissanke, S., Nitoglia, E., Nocera, F., Norman, M., North, C., Nozaki, S., Nurbek, G., Nuttall, L. K., Obayashi, Y., Oberling, J., O'Brien, B. D., O'Dell, J., Oelker, E., Ogaki, W., Oganesyan, G., Oh, J. J., Oh, K., Oh, S. H., Ohashi, M., Ohashi, T., Ohkawa, M., Ohme, F., Ohta, H., Okada, M. A., Okutani, Y., Olivetto, C., Oohara, K., Oram, R., O'Reilly, B., Ormiston, R. G., Ormsby, N. D., O'Shaughnessy, R., O'Shea, E., Oshino, S., Ossokine, S., Osthelder, C., Otabe, S., Ottaway, D. J., Overmier, H., Pace, A. E., Pagano, G., Pagano, R., Page, M. A., Pagliaroli, G., Pai, A., Pai, S. A., Pal, S., Palamos, J. R., Palashov, O., Palomba, C., Pan, H., Pan, K. C., Panda, P. K., Pang, P. T. H., Pankow, C., Pannarale, F., Pant, B. C., Panther, F. H., Paoletti, F., Paoli, A., Paolone, A., Pappas, G., Parisi, A., Park, H., Park, J., Parker, W., Pascucci, D., Pasqualetti, A., Passaquieti, R., Passuello, D., Patel, M., Pathak, M., Patricelli, B., Patron, A. S., Paul, S., Payne, E., Pedraza, M., Pedurand, R., Pegoraro, M., Pele, A., Peña Arellano, F. E., Penano, S., Penn, S., Perego, A., Pereira, A., Pereira, T., Perez, C. J., Périgois, C., Perkins, C. C., Perreca, A., Perriès, S., Pesios, D., Petermann, J., Petterson, D., Pfeiffer, H. P., Pham, H., Pham, K. A., Phukon, K. S., Phurailatpam, H., Piccinni, O. J., Pichot, M., Piendibene, M., Piergiovanni, F., Pierini, L., Pierro, V., Pillant, G., Pillas, M., Pilo, F., Pinard, L., Pineda-Bosque, C., Pinto, I. M., Pinto, M., Piotrzkowski, B. J., Piotrzkowski, K., Pirello, M., Pisarski, A., Pitkin, M. D., Placidi, A., Placidi, E., Planas, M. L., Plastino, W., Pluchar, C., Poggiani, R., Polini, E., Pong, D. Y. T., Ponrathnam, S., Porter, E. K., Poulton, R., Poverman, A., Powell, J., Pracchia, M., Pradier, T., Prajapati, A. K., Prasai, K., Prasanna, R., Pratten, G., Principe, M., Prodi, G. A., Prokhorov, L., Prosposito, P., Prudenzi, L., Puecher, A., Punturo, M., Puosi, F., Puppo, P., Pürrer, M., Qi, H., Quartey, N., Quetschke, V., Quinonez, P. J., Quitzow-James, R., Raab, F. J., Raaijmakers, G., Radkins, H., Radulesco, N., Raffai, P., Rail, S. X., Raja, S., Rajan, C., Ramirez, K. E., Ramirez, T. D., Ramos-Buades, A., Rana, J., Rapagnani, P., Ray, A., Raymond, V., Raza, N., Razzano, M., Read, J., Rees, L. A., Regimbau, T., Rei, L., Reid, S., Reid, S. W., Reitze, D. H., Relton, P., Renzini, A., Rettegno, P., Revenu, B., Reza, A., Rezac, M., Ricci, F., Richards, D., Richardson, J. W., Richardson, L., Riemenschneider, G., Riles, K., Rinaldi, S., Rink, K., Robertson, N. A., Robie, R., Robinet, F., Rocchi, A., Rodriguez, S., Rolland, L., Rollins, J. G., Romanelli, M., Romano, R., Romel, C. L., Romero, A., Romero-Shaw, I. M., Romie, J. H., Ronchini, S., Rosa, L., Rose, C. A., Rosińska, D., Ross, M. P., Rowan, S., Rowlinson, S. J., Roy, S., Roy, S., Roy, S., Rozza, D., Ruggi, P., Ruiz-Rocha, K., Ryan, K., Sachdev, S., Sadecki, T., Sadiq, J., Saha, S., Saito, Y., Sakai, K., Sakellariadou, M., Sakon, S., Salafia, O. S., Salces-Carcoba, F., Salconi, L., Saleem, M., Salemi, F., Samajdar, A., Sanchez, E. J., Sanchez, J. H., Sanchez, L. E., Sanchis-Gual, N., Sanders, J. R., Sanuy, A., Saravanan, T. R., Sarin, N., Sassolas, B., Satari, H., Sauter, O., Savage, R. L., Savant, V., Sawada, T., Sawant, H. L., Sayah, S., Schaetzl, D., Scheel, M., Scheuer, J., Schiworski, M. G., Schmidt, P., Schmidt, S., Schnabel, R., Schneewind, M., Schofield, R. M. S., Schönbeck, A., Schulte, B. W., Schutz, B. F., Schwartz, E., Scott, J., Scott, S. M., Seglar-Arroyo, M., Sekiguchi, Y., Sellers, D., Sengupta, A. S., Sentenac, D., Seo, E. G., Sequino, V., Sergeev, A., Setyawati, Y., Shaffer, T., Shahriar, M. S., Shaikh, M. A., Shams, B., Shao, L., Sharma, A., Sharma, P., Shawhan, P., Shcheblanov, N. S., Sheela, A., Shikano, Y., Shikauchi, M., Shimizu, H., Shimode, K., Shinkai, H., Shishido, T., Shoda, A., Shoemaker, D. H., Shoemaker, D. M., Shyamsundar, S., Sieniawska, M., Sigg, D., Silenzi, L., Singer, L. P., Singh, D., Singh, M. K., Singh, N., Singha, A., Sintes, A. M., Sipala, V., Skliris, V., Slagmolen, B. J. J., Slaven-Blair, T. J., Smetana, J., Smith, J. R., Smith, L., Smith, R. J. E., Soldateschi, J., Somala, S. N., Somiya, K., Song, I., Soni, K., Soni, S., Sordini, V., Sorrentino, F., Sorrentino, N., Soulard, R., Souradeep, T., Sowell, E., Spagnuolo, V., Spencer, A. P., Spera, M., Spinicelli, P., Srivastava, A. K., Srivastava, V., Staats, K., Stachie, C., Stachurski, F., Steer, D. A., Steinlechner, J., Steinlechner, S., Stergioulas, N., Stops, D. J., Stover, M., Strain, K. A., Strang, L. C., Stratta, G., Strong, M. D., Strunk, A., Sturani, R., Stuver, A. L., Suchenek, M., Sudhagar, S., Sudhir, V., Sugimoto, R., Suh, H. G., Sullivan, A. G., Summerscales, T. Z., Sun, L., Sunil, S., Sur, A., Suresh, J., Sutton, P. J., Suzuki, T., Suzuki, T., Suzuki, T., Swinkels, B. L., Szczepańczyk, M. J., Szewczyk, P., Tacca, M., Tagoshi, H., Tait, S. C., Takahashi, H., Takahashi, R., Takano, S., Takeda, H., Takeda, M., Talbot, C. J., Talbot, C., Tanaka, K., Tanaka, T., Tanaka, T., Tanasijczuk, A. J., Tanioka, S., Tanner, D. B., Tao, D., Tao, L., Tapia, R. D., Tapia San Martín, E. N., Taranto, C., Taruya, A., Tasson, J. D., Tenorio, R., Terhune, J. E. S., Terkowski, L., Thirugnanasambandam, M. P., Thomas, M., Thomas, P., Thompson, E. E., Thompson, J. E., Thondapu, S. R., Thorne, K. A., Thrane, E., Tiwari, S., Tiwari, S., Tiwari, V., Toivonen, A. M., Tolley, A. E., Tomaru, T., Tomura, T., Tonelli, M., Tornasi, Z., Torres-Forné, A., Torrie, C. I., Tosta E Melo, I., Töyrä, D., Trapananti, A., Travasso, F., Traylor, G., Trevor, M., Tringali, M. C., Tripathee, A., Troiano, L., Trovato, A., Trozzo, L., Trudeau, R. J., Tsai, D., Tsang, K. W., Tsang, T., Tsao, J. S., Tse, M., Tso, R., Tsuchida, S., Tsukada, L., Tsuna, D., Tsutsui, T., Turbang, K., Turconi, M., Tuyenbayev, D., Ubhi, A. S., Uchikata, N., Uchiyama, T., Udall, R. P., Ueda, A., Uehara, T., Ueno, K., Ueshima, G., Unnikrishnan, C. S., Urban, A. L., Ushiba, T., Utina, A., Vajente, G., Vajpeyi, A., Valdes, G., Valentini, M., Valsan, V., Van Bakel, N., Van Beuzekom, M., Van Dael, M., Van Den Brand, J. F. J., Van Den Broeck, C., Vander-Hyde, D. C., Van Haevermaet, H., Van Heijningen, J. V., Van Putten, M. H. P. M., Van Remortel, N., Vardaro, M., Vargas, A. F., Varma, V., Vasúth, M., Vecchio, A., Vedovato, G., Veitch, J., Veitch, P. J., Venneberg, J., Venugopalan, G., Verkindt, D., Verma, P., Verma, Y., Vermeulen, S. M., Veske, D., Vetrano, F., Viceré, A., Vidyant, S., Viets, A. D., Vijaykumar, A., Villa-Ortega, V., Vinet, J. Y., Virtuoso, A., Vitale, S., Vocca, H., Von Reis, E. R. G., Von Wrangel, J. S. A., Vorvick, C., Vyatchanin, S. P., Wade, L. E., Wade, M., Wagner, K. J., Walet, R. C., Walker, M., Wallace, G. S., Wallace, L., Wang, J., Wang, J. Z., Wang, W. H., Ward, R. L., Warner, J., Was, M., Washimi, T., Washington, N. Y., Watchi, J., Weaver, B., Weaving, C. R., Webster, S. A., Weinert, M., Weinstein, A. J., Weiss, R., Weller, C. M., Weller, R. A., Wellmann, F., Wen, L., Weßels, P., Wette, K., Whelan, J. T., White, D. D., Whiting, B. F., Whittle, C., Wilken, D., Williams, D., Williams, M. J., Williamson, A. R., Willis, J. L., Willke, B., Wilson, D. J., Wipf, C. C., Wlodarczyk, T., Woan, G., Woehler, J., Wofford, J. K., Wong, D., Wong, I. C. F., Wright, M., Wu, C., Wu, D. S., Wu, H., Wysocki, D. M., Xiao, L., Yamada, T., Yamamoto, H., Yamamoto, K., Yamamoto, T., Yamashita, K., Yamazaki, R., Yang, F. W., Yang, K. Z., Yang, L., Yang, Y. C., Yang, Y., Yang, Y., Yap, M. J., Yeeles, D. W., Yeh, S. W., Yelikar, A. B., Ying, M., Yokoyama, J., Yokozawa, T., Yoo, J., Yoshioka, T., Yu, H., Yu, H., Yuzurihara, H., Zadrożny, A., Zanolin, M., Zeidler, S., Zelenova, T., Zendri, J. P., Zevin, M., Zhan, M., Zhang, H., Zhang, J., Zhang, L., Zhang, R., Zhang, T., Zhang, Y., Zhao, C., Zhao, G., Zhao, Y., Zhao, Y., Zhou, R., Zhou, Z., Zhu, X. J., Zhu, Z. H., Zucker, M. E. & Zweizig, J., 15 11月 2022, 於: Physical Review D. 106, 10, 102008.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  38 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • All-sky search for gravitational wave emission from scalar boson clouds around spinning black holes in LIGO O3 data

  (The LIGO Scientific Collaboration, the Virgo Collaboration, and the KAGRA Collaboration), 15 5月 2022, 於: Physical Review D. 105, 10, 102001.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  40 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Analysis of the CP structure of the Yukawa coupling between the Higgs boson and τ leptons in proton-proton collisions at √s = 13 TeV

  The CMS collaboration, 6月 2022, 於: Journal of High Energy Physics. 2022, 6, 12.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  24 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • A new calibration method for charm jet identification validated with proton-proton collision events at √s = 13TeV

  The CMS collaboration, 1 3月 2022, 於: Journal of Instrumentation. 17, 3, P03014.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  9 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • 開啟存取
  8 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Bounds on quantum adiabaticity in driven many-body systems from generalized orthogonality catastrophe and quantum speed limit

  Chen, J. H. & Cheianov, V., 10月 2022, 於: Physical Review Research. 4, 4, 043055.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  2 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Catalyzed Decomposition of Methanol-d4 on Vanadium Nanoclusters Supported on an Ultrathin Film of Al2O3/NiAl(100)

  Wu, Y. C., Ansari, A. S., Dutta, D., Hsiao, K. J., Lee, L. H., Lai, Y. L., Hsu, Y. J., Liao, T. W., Chou, J. P. & Luo, M. F., 3 3月 2022, 於: Journal of Physical Chemistry C. 126, 8, p. 3903-3914 12 p.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  5 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Chemical and physical processes caused by electrons impacting on H2O–CO mixed ices

  Huang, C. H., Cecchi-Pestellini, C., Ciaravella, A., Jiménez-Escobar, A., Hsiao, L. C., Sie, N. E. & Chen, Y. J., 1 12月 2022, 於: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 517, 2, p. 3078-3086 9 p.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

 • Cloning the Dirac cones of bilayer graphene to the zone center by selenium adsorption

  Lin, M. K., Zhao, J., Hlevyack, J. A. & Chiang, T. C., 12月 2022, 於: npj 2D Materials and Applications. 6, 1, 78.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  2 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Constraints on dark photon dark matter using data from LIGO's and Virgo's third observing run

  (LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, and KAGRA Collaboration), 15 3月 2022, 於: Physical Review D. 105, 6, 063030.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  33 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Control of stem cell differentiation by using extrinsic photobiomodulation in conjunction with cell adhesion pattern

  Muneekaew, S., Wang, M. J. & Chen, S. Y., 12月 2022, 於: Scientific Reports. 12, 1, 1812.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  5 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Covariant BRST quantization of unimodular gravity: Formulation with antisymmetric tensor ghosts

  Kugo, T., Nakayama, R. & Ohta, N., 15 4月 2022, 於: Physical Review D. 105, 8, 086006.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  15 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Covariant BRST quantization of unimodular gravity. II. Formulation with a vector antighost

  Kugo, T., Nakayama, R. & Ohta, N., 15 5月 2022, 於: Physical Review D. 105, 10, 106006.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  10 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Deeply Virtual Compton Scattering Cross Section at High Bjorken xB

  (Jefferson Lab Hall A Collaboration), 24 6月 2022, 於: Physical Review Letters. 128, 25, 252002.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  20 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Density and infrared band strength of interstellar carbon monoxide (CO) ice analogues

  González Díaz, C., Carrascosa, H., Muñoz Caro, G. M., Satorre, M. A. & Chen, Y. J., 1 12月 2022, 於: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 517, 4, p. 5744-5755 12 p.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  5 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Deposition of high-quality Ge film on Si by PECVD using GeCl4/H2 for fabricating near-infrared photodiodes

  Lai, J. Y., Tsai, S. C., Lin, M. W. & Chen, S. Y., 9月 2022, 於: Materials Science in Semiconductor Processing. 148, 106740.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  4 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Direct mapping from PET coincidence data to proton-dose and positron activity using a deep learning approach

  Rahman, A. U., Nemallapudi, M. V., Chou, C. Y., Lin, C. H. & Lee, S. C., 21 9月 2022, 於: Physics in Medicine and Biology. 67, 18, 185010.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  2 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Dynamics of synaptically coupled FitzHugh–Nagumo neurons

  Goetze, F. & Lai, P. Y., 6月 2022, 於: Chinese Journal of Physics. 77, p. 1365-1380 16 p.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  6 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • 開啟存取
  3 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Efficient and stable activation by microwave annealing of nanosheet silicon doped with phosphorus above its solubility limit

  Tsai, C. H., Savant, C. P., Asadi, M. J., Lin, Y. M., Santos, I., Hsu, Y. H., Kowalski, J., Pelaz, L., Woon, W. Y., Lee, C. K. & Hwang, J. C. M., 1 8月 2022, 於: Applied Physics Letters. 121, 5, 052103.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  4 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • 1 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Emergence of topological and trivial interface states in VSe2 films coupled to Bi2Se3

  Hlevyack, J. A., Chan, Y. H., Lin, M. K., He, T., Peng, W. H., Royal, E. C., Chou, M. Y. & Chiang, T. C., 15 5月 2022, 於: Physical Review B. 105, 19, 195119.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  1 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Emergent and Tunable Topological Surface States in Complementary Sb/Bi2Te3and Bi2Te3/Sb Thin-Film Heterostructures

  Li, Y., Bowers, J. W., Hlevyack, J. A., Lin, M. K. & Chiang, T. C., 28 6月 2022, 於: ACS Nano. 16, 6, p. 9953-9959 7 p.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  3 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Enhanced Magnetoresistance of Doped WTe2Single Crystals

  Lin, E. C., Lin, Y. T., Chou, C. T., Chen, C. A., Wu, Y. J., Chen, P. H., Lee, S. F., Chang, C. S., Chen, Y. F. & Lee, Y. H., 27 9月 2022, 於: ACS Applied Electronic Materials. 4, 9, p. 4540-4546 7 p.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  1 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Escaping speed of bacteria from confinement

  Yin, Y., Yu, H. T., Tan, H., Cai, H., Chen, H. Y., Lo, C. J. & Guo, S., 6 12月 2022, 於: Biophysical Journal. 121, 23, p. 4656-4665 10 p.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  1 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Evaluation of Locomotion Complexity in Zebrafish after Exposure to Twenty Antibiotics by Fractal Dimension and Entropy Analysis

  Suryanto, M. E., Yang, C. C., Audira, G., Vasquez, R. D., Roldan, M. J. M., Ger, T. R. & Hsiao, C. D., 8月 2022, 於: Antibiotics. 11, 8, 1059.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  9 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • 開啟存取
  5 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Evidence for X(3872) in Pb-Pb Collisions and Studies of its Prompt Production at sNN =5.02 TeV

  CMS Collaboration, 21 1月 2022, 於: Physical Review Letters. 128, 3, A57.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取
  39 引文 斯高帕斯(Scopus)
 • Exchange bias toggling in amine-ended single-molecule magnetic junctions by contact geometry

  Tang, Y. H., Chuang, Y. C. & Huang, B. H., 9 9月 2022, 於: Frontiers in Physics. 10, 967406.

  研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

  開啟存取