TRAP: A Three-way handshake server for TCP connection establishment

Fu Hau Hsu, Yan Ling Hwang, Cheng Yu Tsai, Wei Tai Cai, Chia Hao Lee, Kai Wei Chang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Scopus citations

Search results