Thyroid hormone suppresses hepatocarcinogenesis via DAPK2 and SQSTM1-dependent selective autophagy

Hsiang Cheng Chi, Shen Liang Chen, Chung Ying Tsai, Wen Yu Chuang, Ya Hui Huang, Ming Ming Tsai, Sheng Ming Wu, Cheng Pu Sun, Chau Ting Yeh, Kwang Huei Lin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

45 Scopus citations

Search results