Solution-Processable Dithienothiophenoquinoid (DTTQ) Structures for Ambient-Stable n-Channel Organic Field Effect Transistors

Sureshraju Vegiraju, Guan Yu He, Choongik Kim, Pragya Priyanka, Yen Ju Chiu, Chiao Wei Liu, Chu Yun Huang, Jen Shyang Ni, Ya Wen Wu, Zhihua Chen, Gene Hsiang Lee, Shih Huang Tung, Cheng Liang Liu, Ming Chou Chen, Antonio Facchetti

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

42 Scopus citations

Search results