Plasma miRNA profile is a biomarker associated with urothelial carcinoma in chronic hemodialysis patients

Chien Lung Chen, Chen Huan Lin, An Lun Li, Chiu Ching Huang, Biing Yir Shen, Yun Ru Chiang, Pei Luen Fang, Huan Cheng Chang, Kay Lun Li, Wu Chang Yang, Jorng Tzong Horng, Nianhan Ma

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Scopus citations

Search results