Osmium sensitizer with enhanced spin-orbit coupling for panchromatic dye-sensitized solar cells

Ratna Juwita, Jian You Lin, Shi Jie Lin, Yu Chi Liu, Tsung Yu Wu, Yu Ming Feng, Chia Yuan Chen, Hui Hsu Gavin Tsai, Chun Geuy Wu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Scopus citations

Search results