Neurophysiological signatures of hand motor response to dual-transcranial direct current stimulation in subacute stroke: A TMS and MEG study

I. Ju Kuo, I. Ju Kuo, Chih Wei Tang, Chih Wei Tang, Yun An Tsai, Shuen Chang Tang, Chun Jen Lin, Chun Jen Lin, Shih Pin Hsu, Wei Kuang Liang, Chi Hung Juan, Catharina Zich, Catharina Zich, Catharina Zich, Charlotte J. Stagg, Charlotte J. Stagg, Charlotte J. Stagg, I. Hui Lee, I. Hui Lee

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Scopus citations

Search results