Metal-free efficient dye-sensitized solar cells based on thioalkylated bithiophenyl organic dyes

Fang Sian Lin, Pragya Priyanka, Miao Syuan Fan, Sureshraju Vegiraju, Jen Shyang Ni, Yi Ching Wu, Yi Hsien Li, Gene Hsiang Lee, Yamuna Ezhumalai, Ru Jong Jeng, Ming Chou Chen, Kuo Chuan Ho

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Scopus citations

Search results