Long-Range Olefin Isomerization Catalyzed by Palladium(0) Nanoparticles

Le Thi Ngoc Chuc, Cheng Sheng Chen, Wei Shang Lo, Po Chuan Shen, Yi Chen Hsuan, Hui Hsu Gavin Tsai, Fa Kuen Shieh, Duen Ren Hou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Scopus citations

Search results