Investigating Unfavorable Factors That Impede MALDI-TOF-Based AI in Predicting Antibiotic Resistance

Hsin Yao Wang, Yu Hsin Liu, Yi Ju Tseng, Chia Ru Chung, Ting Wei Lin, Jia Ruei Yu, Yhu Chering Huang, Jang Jih Lu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results