Enhanced heat-electric conversion via photonic-assisted radiative cooling

Jeng Yi Lee, Chih Ming Wang, Chieh Lun Chi, Sheng Rui Wu, Ya Xun Lin, Mao Kuo Wei, Chu Hsuan Lin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Scopus citations

Search results