Classification of Malicious Traffic Using TensorFlow Machine Learning

Li Der Chou, Chia Wei Tseng, Meng Sheng Lai, Wei Yu Chen, Kuo Chung Chen, Chia Kuan Yen, Tsung Fu Ou, Wei Hsiang Tsai, Yi Hsuan Chiu

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

8 Scopus citations
Filter
Finished

Search results