Carbene-based ruthenium photosensitizers

Huei Siou Chen, Wei Chun Chang, Chaochin Su, Ting Yu Li, Nai Mu Hsu, Yogesh S. Tingare, Chung Yen Li, Jun Han Shie, Wen Ren Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

35 Scopus citations

Search results