Asymmetric synthesis of (-)-brevipolide H through cyclopropanation of the α,β-unsaturated ketone

Jing Wen Lin, Yudhi Dwi Kurniawan, Wen Jung Chang, Wohn Jenn Leu, She Hung Chan, Duen Ren Hou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Scopus citations

Search results