LMC NIR synoptic survey. V. NIR photometry of Miras

  • Wenlong Yuan (Creator)
  • Lucas M. Macri (Creator)
  • Shiyuan He (Creator)
  • Jianhua Z. Huang (Creator)
  • S. M. Kanbur (Creator)
  • Chow-Choong Ngeow (Creator)

Dataset

Filter
Review article

Search results