CCDC 915189: Experimental Crystal Structure Determination

 • Sue Lein Wang (Creator)
 • Hsin Yau Lin (Creator)
 • Xianhui Bu (Creator)
 • Li Hsun Huang (Creator)
 • Wen Yen Huang (Creator)
 • Kwang-Hwa Lii (Creator)
 • Chih Yuan Chin (Creator)
 • Hui Lin Huang (Creator)
 • Yuan Han Lee (Creator)
 • Ming Jhe Sie (Creator)
 • Chia Her Lin (Creator)

Dataset

Search results